03
آذر

مقابله با اضطراب خبر

 

اخبار بد می توانند باعث استرس در شنونده شوند و این روزها که در همه گیری یک بیماری بالقوه کشنده هستیم این اخبار زیاد به گوشمان می رسد. چگونه می توانیم این اضطراب ناشی از اخبار بد را کم کنیم؟

چند راه حل ساده می تواند این اضطراب را تا حدی کم کند.

  • برای مدتی از دنبال کردن اخبار بد فاصله بگیرید.
  • دنبال کردن اخبار را انجام فعالیتهایی که می توانند کمک کننده باشند جایگزین کنید. این کار فقط برای دور کردن سناریوهای منفی نیست بلکه برای تنظیم مجدد روحیات و عواطف و ایجاد دید مثبت به زندگی است. مطالعات نشان داده اند ورزش کردن ، گوش دادن به موسیقی، کتاب خواندن و انجام مدیتیشن می توانند کمک کننده باشند.
  • اخبار را تنها در حدی دنبال کنید که از اوضاع کلی مطلع شوید و به جزئیات و گزارشات نپردازید و پس از آن به سراغ فعالیتهای روزمره زندگی بروید.
  • روی مواردی تمرکز کنید که می توانید حل کنید. اخبار بد مثل همین اخبار همه گیری کووید-19 به فرد حس بی دفاعی و ضعف القا می کند اما هر کدام از ما می تواند کار کوچکی برای بهبود اوضاع انجام دهد. کمک برای تهیه ماسک، ایجاد فضای با نشاط در محیط کار و منزل، صحبت های مثبت ویدیویی و تلفنی و به اشتراک گذاشتن تجربیات مفید و مثبت با دیگران می تواند کمک کننده باشد.
  • به دنبال اخبار مثبت در این زمینه بگردید. اخبار تلاشها، کشفیات جدید، آمار بهبود یافته ها، بهبود اوضاع و کمتر شدن شیوع بیماری، بخشی از این اخبار است.