مرکز ارتقاء سلامت آفرنگ


در مجموعه ی آفرنگ بهترین ها را برای شما آماده کرده ایم

ما در این مجموعه با کمک متخصصین و بهترین های ورزش، ناسب اندام، زیبایی و مراقب از سلامت شما عزیزان هستیم.

مهندس هومن فرنام

مدیر داخلی

همکاران آفرنگ

آقای متین

متخصص طب ورزشی

همکاران آفرنگ

خانم دکتر خانساری

متخصص پوست مو و زیبایی

بهترین متخصص غرب کشور

خانم دکترفاطمه خانساری

پزشک عمومی و متخصص پوست مو وزیبایی

همکاران مجموعه آفرنگ

سرکار خانم کهن سال

تکنسین لیزر و لاغری

همکاران مجموعه آفرنگ

مشتری می گوید