روش ها نوین لاغری غیر تهاجمی:

در این روش که چند سالی است در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته و هر روز شاهد پیشرفت این صنعت هستیم. روش هایی که از دستگاه ها و انرژی های مختلف مثل لیزرهای کم توان، امواج رادیویی، امواج فارادیک، سرما(کرایو) و دارو استفاده می­کنند. روش های غیر تهاجمی مناسب افرادی است که دارای BMI زیر 35 هستند،  این تکنیک ها طی جلسات متعدد انجام می شود و برش یا آسیبی به پوست یا بافت زیرین وارد نمی­شود. در این روش ها تلاش بر آن است که با کمک گرفتن از فیزیولوژی خود بدن و کمک به افزایش سوخت و ساز و خروج قطرات چربی از سلول های چربی ، حجم چربی زرد فرد کم شود. در این روش ها، سلولهای چربی یا قطرات و واکوئل چربی از دست می دهند یا با تخریب دیواره دچار مرگ سلولی می شوند و در هر دو مورد بافت سفت چربی ، سست و شل می شود. وقتی بافت چربی شل می شود، خونرسانی بافت بهتر شده و در این مرحله می توان از ورزش و فعالیت بدنی نیز برای کاهش سایز کمک گرفت.