ماساژ

تاریخچه ماساژ

ریشه کلمه ماساژ از منابع مختلف مشتق شده است. ریشه لاتین ماساژ و ریشه‌‌های یونانی ماسئین یا ماسو به معنای لمس،‌ دست زدن، فشار دادن یا مالیدن می‌باشد. فعل فرانسوی ماسر نیز به معنای مالیدن آمده است. ریشه عربی مس یا مسح و ریشه سانسکریت مکه به عنوان فشار آرام ترجمه شده است.

جدیدیترین متد ماساژ که ماساژور با استفاده از فرکانس های دستگاه هایتون تراپی که از دست ماسور به بدن فرد منتقل میشود و باعث آرامش بیشتر و رفع گرفتگی های عضلانی و کم شدن استرس نیز میشود.